دسته: کتاب بخوانیم

تصویر سازی/ فرشید مثقالی

کتابی با عنوان «تصویرسازی» به قلم فرشید مثقالى توسط نشر نظر منتشر شده است. این کتاب اولین کتاب جامع فارسى دربارۀ گسترۀ وسیعى از حرفۀ تصویرگری است و سعى دارد […]

ماهی سیاه کوچولو/ صمد بهرنگی/ فرشید مثقالی/ انتشارات کانون پرورش کودکان و نوجوانان

ماهی سیاه کوچولو نوشته‌ی صمد بهرنگی نویسنده‌ی آذربایجانی ایران است. وی داستان ماهی سیاه کوچولو را در زمستان ۱۳۴۶ نوشت و یک سال بعد با تصویرگری فرشید مثقالی در انتشارات […]

هنر همچون درمان/ آلن دوباتن

کتاب «هنر همچون درمان» نوشته‌ی مشترک «آلن دو باتن» و «جان آرمسترانگ» توسط «مهرناز مصباح» به فارسی برگردانده شده است. کتاب حاضر بر این نکته تاکید می‌کند که هنر (مقوله‌ای […]