گوشواره پالیز

192هزار تومان

فقط 4 عدد ماندهدر دسترس: در انبار

من ملک بودم فردوس برین جایم بود /  آدم آورد در این دیر خراب آبادم

کالکشن پالیز،برگرفته از درختان ،گیاهان و تمامی فرم های بصری باغ ایرانی است که بعد از فرم شناسی های مختلف از گیاهان بومی ایرانی ،طراحی شده و فرم ها به استخراج  در آمده اند. این کالکشن تلاش میکند ، زیبایی شناسی جدیدی از فضای گیاهان ایرانی به مخاطب ارائه دهد.

تعداد

SKU: PZ00001E

دسته بندی:

برچسب : ,

کالکشن پالیز

من ملک بودم فردوس برین جایم بود /  آدم آورد در این دیر خراب آبادم

کالکشن پالیز،برگرفته از درختان ،گیاهان و تمامی فرم های بصری باغ ایرانی است که بعد از فرم شناسی های مختلف از گیاهان بومی ایرانی ،طراحی شده و فرم ها به استخراج  در آمده اند. این کالکشن تلاش میکند ، زیبایی شناسی جدیدی از فضای گیاهان ایرانی به مخاطب ارائه دهد.

هنوز رتبه‌دهی نشده است

بررسی خود را اضافه کنید