گوشواره برگ نیلوفر

196هزار تومان

فقط 2 عدد ماندهدر دسترس: در انبار

تعداد

کالکشن پالیز

من ملک بودم فردوس برین جایم بود  آدم آورد در این دیر خراب آبادم

کالکشن پالیز،برگرفته از درختان ،گیاهان و تمامی فرم های بصری باغ ایرانی است که بعد از فرم شناسی های مختلف از گیاهان بومی ایرانی ،طراحی شده و فرم ها به استخراج  در آمده اند. این کالکشن تلاش می کند، زیبایی شناسی جدیدی از فضای گیاهان ایرانی به مخاطب ارائه دهد.

هنوز رتبه‌دهی نشده است

بررسی خود را اضافه کنید